அன்னை மடி

0
21

சுழலும் பூமியையே
சுற்றிச் சுற்றி
வலம் வரும்
வட்ட நிலவுக்கும்
தேய் பிறையாகும் நேரம்
தேம்பியழ
ஆறுதலடைய
ஓரிடமுண்டு
அன்னை மடி!!!

Facebook Comments Box
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here