எங்கே போகும் இந்த பாதை?

0
59

கனவிலும் கூட
நடக்க முடியாதவைகளின்
அரங்கேற்றம் தான்
கற்பனை !!!
கற்பனையில் கூட
கற்பனை
செய்ய முடியாத
அசிங்கங்களின்
அரங்கேற்றமாய்
இன்றைய உலகம்!!!

Facebook Comments Box
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here