என்னவன்

0
124

கனவுகளின் மொழியாய்..!!!

நினைவுகளின் குவியமில்லா காட்சிப்பேழையாய்…!!!

என்னுள் வந்த என்னவனின் கரம் சேரும் நாள்…திருமணம்!!!

Facebook Comments Box
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here