நீயாகவே

0
24

உன் அருகாமை தொலைத்த நேரங்களிலெல்லாம் . . .

கண்ணாடியில் என் பிம்பம் நோக்கினேன். . .

என்னுள் !!!…ஏன் ?

என் இதழின் சிரிப்பில் உன் அருகாமை உணர்ந்தேன். !!!

Facebook Comments Box
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here