மௌனக்காதல்

0
74

புரிதலுள்ள காதலுக்கு
மௌனமும்
மொழி தான்!!!
புரியாத காதலுக்கும்
புரிபடாத காதலுக்கும்
சொல்லாத காதலுக்கும்
சொல்லி விடை தெரியாக் காதலுக்கும்
ஒரு தலைக் காதலுக்கும்
மௌனம் வலி தான்!!!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here