உன் விழி பார்வையில்

0
9

உன் விழியால் என்னை
களவாடி சென்ற கள்வனே…
உன்னை சிறை பிடிக்க வேண்டுமென்றால் ஆயுள் முழுதும் சிறைப்பிடிப்பேன்
என் இதயக்கூட்டில்…

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here