எனைக் கண்டு

0
25

நீ எனைக் கண்டு
புன்னகைக்க
பூமியெங்கும்
பூக்கும்
பூவுக்கெல்லாம்
பூக்குது
உன் வாசம்!!Screenshot_2019-03-26-00-49-54-0739353523|690x434 !

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here