ந(ட்)டப்பு

0
63

நட்பு

சாலையில்
சன
சஞ்சாரத்தில்
சந்தித்தேன்
சக தோழியை!!!
சந்திப்பு நிறைவுற்றது;
சிறிய புன்னகையிலும்
சிறிய கையசைப்பிலும்!!!
சகிகள் இருவரும் எதிரெதிர் திசையில்
சாலையிலும் வாழ்க்கையிலும்!!!

Facebook Comments Box
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here